Automatické dvere

Automatické dvere

Parametre systémov

 • Rýchlosť krídla do 0,7 m/s, konštantná aj pri extrémnych teplotných rozdieloch.
 • Rozsah pracovných teplôt: -20°C až +55°C.
 • Trvalý príkon systému 40VA, max. príkon 100VA (230V, 50Hz).
 • Štandardná váha krídla do 120kg.
 • Ľubovoľná šírka a výška priechodu.
 • Programovateľná rýchlosť otvárania a zatvárania, sila a časovanie.
 • Úplná prevádzkyschopnosť systému aj pri výpadku siete.
 • Samonosná konštrukcia.
 • Nehlučná prevádzka.
 • Bezpečnostný "STOP" a možnosť núdzového ručného otvárania.
 • Prepojiteľnosť systému na bezpečnostnú alebo protipožiarnu techniku objektu.
 • Bezúdržbová prevádzka.

Základné programovateľné funkcie

 • Zámok - dvere sú uzamknuté.
 • Oba smery - dvere sú v obojsmernej automatickej prevádzke.
 • Východ - dvere sú v jednosmernej automatickej prevádzke - iba východ.
 • Vchod - dvere sú v jednosmernej automatickej prevádzke - iba vchod.
 • Otvorenie - dvere zostanú v plnom otvorení.
 • Stop - automatické riadenie je vypnuté.

Rozšírené programovanie

Na žiadosť užívateľa je možné systém rozšíriť o nasledujúce možnosti:

 • diaľkové bezkontaktné ovládanie,
 • vzdialené programovanie,
 • ovládanie kódovou klávesnicou alebo bezpečnostnými spínačmi,
 • riadenie z centrálneho miesta objektu,
 • prepojenie so zberom dát a evidenciou osôb,
 • prepojenie na záložný zdroj objekt.